Kontajnerová preprava, prepravné služby

lodná kontainerová preprava

Import a export firmou ABERIA

Ponúkame služby v oblasti importu, exportu a prepravy kontajnerového tovaru. Zabezpečíme preclenie, prekládku kontajnerov, prepravu do Vami požadovanej destinácie kdekoľvek v Európe a ručíme za bezpečné doručenie konečným prijímateľom. Dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov a partnerov sú zárukou kvalitných služieb.

 

Výhody spolupráce:

osobitná starostlivosť a prístup k požiadavkám každého klienta, flexibilita služieb, profesionalita a dlhoročné skúsenosti nášho tímu.

Prepravené
loďou
0%
Prepravené kamiónom 0%
Prepravené lietadlom 0%
Prepravené vlakom 0%

Námorná preprava:

Námorná preprava je našou doménou – naša partnerská spoločnosť vo Veľkej Británii má uzavretých viacero kontraktov s lodnými spoločnosťami a možnosti prijímať lodné kontajnery vo viacerých prístavoch na brehoch VB (Felixstowe, Londýn, Southampton)

Železničná preprava:

Zabezpečujeme prepravu najmä kontajnerových železnčných zásielok v rámci Európy. Naši obchodní partneri majú uzavreté viaceré kontrakty s vlakovými prepravcami. A priori sa v súčasnosti venujeme preprave tovaru z lodných kontajnerov z prístavu Felixstowe vo VB. Sme však schopní zabezpečiť prepravu z/do akéhokoľvek európskeho mesta.

Cestná preprava:

Zabezpečujeme prepravu kontajnerových cestných zásielok. Využívame naše dlhoročné kontakty a kontrakty uzavreté s viacerými európskymi a slovenskými dopravnými spoločnosťami. Dlhoročné skúsenosti našich prepravcov sú garanciou kvalitného servisu a neporušeného dodania Vášho tovaru.

Letecká preprava:

Ponúkame služby v preprave nadrozmerných zásielok v rámci aj mimo európskej únie. Máme kontakty na viacerých európskych letiskách, odkiaľ zabezpečíme prepravu Vášho tovaru do ktoréhokoľvek európskeho mesta cestnou dopravou.